Principal Clases de turco y español

« Home | Día de Todos los Santos » | Cronología Historia I » | 29 de Octubre/ 29 Ekim » | Datos básicos » | Orhan Pamuk » | Clase de turco 1/ İspanyolca dersi 1 » | Bienvenida/Hoş geldiniz »

Clase de turco 2/ İspanyolca dersi 2

Saludos: Selamlar

Buenos días: Günaydın
Buenas tardes: İyi akşamlar
Buenas noches: İyi geceler

¡Qué pase un buen día!: İyi günler
Hola: Merhaba /Selam
Adiós: Güle güle (lo dice el que se queda)/Allah Ismarladık (lo dice el que se va)
Hasta luego/Hasta pronto: Hosça kal

¿Cómo estás?/¿Qué tal estás?: Nasılsın?
¿Cómo está?/¿Qué tal está?: Nasılsınız?
Estoy bien: Ben iyiyim
¿Y tú?: Sen nasilsin?
¿Y usted?: Siz nasılsınız?

Sí: Evet
No: Hayır
(Muchas) Gracias: Tesekkür ederim/Tesekkürler/ Sağ olun (más informal)
Por favor: Lütfen
Perdone: Pardon

Artículo: Tanım Edatı

İspanyolcada tüm isimler eril (masculino) ve dişil (femenino) olmak üzere iki cinse ayrılır ve bunlar tanım edatlarıyla belirlenir.
Tanım edatları belirli (definido) ve belgisiz (indefinido) olmak üzere iki türlüdür. Bunlar da tanımladıkları ismin sayısına göre tekil (singular) ya da çoğul (plural) olabilir.
Singular Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino
Artículo definido el la los las
Artículo indefinido un una unos unas

Herhangi bir sıfat isim olarak kullanılırsa, cinssiz (neutro) tanım edatı "lo" ile belirlenir: malo (kötü), lo malo (kötü şey).
Vurgulu a- veya ha- ile başlayan dişil isimler, kakofoniye önlemek için, "la" yerine "el" tanım edatını alırlar: el águila, el hacha.

En turco, sin embargo, pocas veces se utiliza el artículo. En algunas ocasiones se utiliza el artículo indefinido singular "bir".
Ejemplos:
kalem yeşil: el bolígrafo es verde
kalem var: hay un bolígrafo
Masa büyük: la mesa es grande
Bu bir kalem: esto es un bolígrafo
Bir kalem var: hay un bolígrafo

Género: Cins

En turco las palabras no tienen género.
İspanyolcada isimler eril (masculino) ve dişil (femenino) olmak üzere iki türlüdür. Tanım edatları isimlerin cinsini tannmlar. Hangi isimlerin eril, hangilerinin dişil olduklarını gösterecek kesin kurallar yoktur, ancak genelde aşağıdaki kurallar geçerlidir:
1) -o ile biten isimler eril, -a ile bitenler dişildir: el camino (yol), el campo (kır), la montaña (dağ). Bu kuralın dışında kalanlardan en önemlileri el día (gün), la mano (el) ve -ma ile biten isimlerin büyük çoğunluğudur: el problema (sorun), el idioma (lisan).
2) -e ve sessiz harflerle biten isimler genelde eril olmakla birlikte -d ve -z ile bitenlerin çoğu dişildir: el padre (baba), el carácter (karakter), el limón (limon), la paz (barış).

Número: Sayı

Tekil (singular) isimlerin, çoğul (plural) yapılmaları şu kurallara bağlıdır:

1) Vurgusuz sesli harf veya vurgulu -e ile biten isimlerin sonuna -s eklenir:
el vaso (bardak) los vasos (bardaklar)
el café (kahve) los cafés (kahveler)
la caja (kutu) las cajas (kutular)

2) Sessiz harfle veya vurgulu sesliyle biten isimlerin sonuna -es eklenir:
el árbol (ağaç) los árboles (ağaçlar)
el jardín (bahçe) los jardines (bahçeler)
el jabalí (yaban domuzu) los jabalíes (yaban domuzları)

3) -s ile biten ve son heceleri vurgulu olmayan isimler değişmezler: el lunes (pazartesi), los lunes (pazartersi günleri)

4) -z ile biten isimlerde bu harf -c-'ye dönüşür: la luz (ışık), las luces (ışıklar)

5) Bazı isimler her zaman çoğul olarak kullanılır: las tijeras (makas), las gafas (gözlük).

En turco el plural se hace añadiendo: -ler o -lar.
Esos sufijos se adicionan dependiendo de la vocal de la última sílaba, deben armonizar.

1) -ler : armoniza con i, e, ö, ü. Ejem:
gün (el día), günler (los días)
gece (la noche), geceler (las noches)
televizyon (la televisión), televizyonler (las televisiones)

2) -lar: armoniza con ı, a, o, u. Ejem:
akşam (la tarde), akşamlar (las tardes)
oda (la habitación), odalar (las habitaciones)

Cuando el sustantivo tiene un número delante de él, se utiliza el singular en vez de el plural. Ejem:
iki gün (dos días)
üç bira (tres cervezas)
yüz gram (cien gramos)

Ejercicio/İş:
Escribir en plural las siguientes palabras/Kelimeler çoğulda ve tekilde yazmak:

anahtar: llave
İrlandalı: Irlandés
kuaför: peluquero
sucuk: embutido
polis: policía
Türk: turco
deniz: mar
pasaport: pasaporte